Vstřebatelný šicí materiál

Vstřebatelná šicí vlákna se používají tehdy, je-li potřeba, aby byla vstřebána do tkání. Kritériem pro rozlišování mezi jednotlivými vstřebatelnými šicími materiály se stal poločas rozpadu. V závislosti na indikaci můžeme dodat krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě vstřebatelná šicí vlákna v různých tloušťkách.

Přehled výrobků: vstřebatelné šicí materiály

SERAFIT Faden Verpackung

Vysoká pevnost uzlů v tahu, snadné vázání, optimálně hladký průchod tkáněmi
Kyselina polyglykolová, multifilament/pletený, fialový a nebarvený, střednědobá vstřebatelnost

SERAFIT Protect Faden Nahtmaterial

Antibakteriální vrstva, dobrá pevnost uzlů, vynikající pružnost, minimální zařezávání do tkání
Kyselina polyglykolová, fialové, multifilament (pletené), potažené

SERAPID Faden Nahtmaterial

Krátká doba vstřebání, vysoká pevnost uzlů v tahu, snadné vázání díky speciálnímu potahu
Kyselina polyglykolová, multifilament pletený, krátká doba vstřebání, nebarvený

SERASYNTH Faden Nahtmaterial

Velmi hladce prochází tkáněmi, vysoká pevnost v tahu, v rovném stavu i v uzlech, velmi poddajný při manipulaci, spolehlivé vstřebání
Polydioxanon, monofilament, dlouhodobá vstřebatelnost, fialový

SERASYNTH LOC Faden Nahtmaterial

Nevyžaduje změnu operační techniky, úspora času, nevyžaduje pomoc další osoby, menší spotřeba materiálu
Polydioxanon, monofilament, protihroty, dlouhodobá vstřebatelnost, fialový

SERAFAST Faden Verpackung

Extrémně snadná manipulace, mimořádně hladce prochází tkáněmi, krátká doba vstřebání
Kaprolakton kyseliny polyglykolové, monofilament, vstřebatelný v krátké době, fialový a nebarvený

Rozlišovací znaky

Původ materiálu

Šicí materiály se rozlišují podle toho, zda jsou přírodního, nebo syntetického původu. K šicím materiálům přírodního původu patří mimo jiné hedvábí. Další skupinu tvoří synteticky vyrobené polymery jako např. vlákna z polyamidů, polyolefinů a polyesteru. Sem patří také vstřebatelné polymery na bázi kyseliny polyglykolové.

Vstřebatelnost

Poločas rozpadu je definován jako časové období, během něhož se pevnost vlákna v tahu sníží na polovinu původní hodnoty. Dalším důležitým kritériem je doba rozkladu. Tento pojem popisuje časové období potřebné k úplnému makroskopickému rozkladu vlákna ve tkáni. Poločas rozpadu i doba rozkladu jsou však ovlivněny celou řadou faktorů, jako jsou síla vlákna, druh tkáně, stav infekce v ráně a v neposlední řadě celkový zdravotní stav pacienta.

Profil vstřebání

Nejdůležitější doby vstřebání a rozkladu:

Materiál Poločas rozpadu Doba rozkladu
SERAPID® cca 5–7 cca 30–42
SERAFIT® cca 15–20 cca 60–90
SERAFAST® cca 8–13 cca 90–120
SERASYNTH® cca 28–42 cca 180–210

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12 95119 Naila Germany Telefon: +49 (0) 9282 937-0