Síťové implantáty viditelné pomocí magnetické rezonance

Ve spolupráci s lékaři a vědeckými pracovníky z fakultních nemocnic a vědeckých ústavů spolu s naší laboratoří vzniklo vlákno, které lze zobrazit pomocí MRT a lze jej zpracovat do implantátů.


Tyto implantáty, které jsou viditelné pomocí magnetické rezonance, mají řadu výhod:

  • Lze zviditelnit polohu implantátu
  • Při následných operacích (onkologické a diagnostické) lze zásah lépe naplánovat
  • Lze zobrazit vzdálenost od kostí, nervů, krevních cév a struktur
  • Podpora managementu řešení komplikací

Bezpečnost magnetické rezonance

Naše textilní implantáty s dodatečným označením MR jsou na magnetické rezonanci rozeznatelné, ale nezpůsobují kromě toho žádné podstatné artefakty a žádné magneticky indukované vstupy tepla nebo posunutí polohy v typickém klinickém snímkování až do 3 tesla.

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12 95119 Naila Germany Telefon: +49 (0) 9282 937-0