Řízení jakosti a správa životního prostředí

Jsme držiteli několika certifikátů na náš akreditovaný systém, který zajišťuje dodržení vysoké jakosti našich výrobků.

Systém řízení jakosti se pravidelně podrobuje auditům podle DIN EN ISO 13485. Máme rovněž certifikaci na lékařské přístroje v souladu s EU-směrnicí o lékařských přístrojích. Zdravotnické výrobky se vyrábějí v souladu s dobrou výrobní praxí (good manufacturing practice, GMP) a tato je trvale sledována příslušnými úřady.

Kromě oddělení pro řízení jakosti ještě máme oddělení pro správu životního prostředí, které zahrnuje i bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Soulad s normou DIN EN ISO 14001 je pravidelně potvrzován nezávislým certifikačním orgánem. Ochranu životního prostředí pokládáme za dlouhodobý úkol naší společnosti; realizujeme ji formou úspory energie, omezováním emisí a separací a recyklací odpadového materiálu.

Serag Wiessner Unternehmen Qualitätskontrolle

Certifikace

Certifikáty ES QMS 93/42/EHS pro specifické produkty / produktové skupiny

Vedle uvedených certifikátů existuje ještě celá řada certifikátů ES QMS 93/42/EHS pro specifické produkty / produktové skupiny. Zvláštní možnost Downloadu pro certifikáty naleznete v naší oblasti pro Download nebo si ji vyžádejte e-mailem s uvedením příslušných produktů na info@serag-wiessner.de. Mnohokrát děkujeme!

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12 95119 Naila Germany Telefon: +49 (0) 9282 937-0