Právní informace

Informace poskytované podle ustanovení čl. 5 německý zákon Telemedia (TMG)

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. Co. KG
Zum Kugelfang 8-12
95119 Naila

Zastoupeno

S-W Verwaltungs GmbH, Sitz Naila
Výkonný ředitel: Thomas Pfeiffer, Stefan Pfeiffer
Registrační soud: Amtsgericht Hof
Registrační číslo: HRB 5136

Kontakt

Telefon: +49 9282 937-0
Fax: +49 9282 937-9369
Email: info@serag-wiessner.de

Zaregistrovat záznam

Vstup do rejstříku Handels.
Přihlašovací soud: Amtsgericht Hof
Registrační číslo: HRA 3598

DPH

Číslo identifikačního čísla podle §5. 27 německý zákon o dani z přidané hodnoty:
DE 210 352 520

Dozorčí orgán

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth

https://www.regierung.oberfranken.bayern.de

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online: ec.europa.eu/consumers/odr .
Naleznete náš e-mail v impressum / legal notice.

Nezúčastňujeme se na řešení sporů online u spotřebitelských rozhodčích.

Vyloučení ručení

1. Obsah online-nabídky

Autor nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi, vztahující se na materiální či nehmotné škody vzniklé použitím či nepoužitím nabízených informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, nejde-li ze strany autora o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo jejich zveřejňování dočasně či definitivně zastavit.

2. Klasické a internetové odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hyperlinky"), které se nacházejí mimo sféru odpovědnosti autora, by vstoupila v platnost povinná odpovědnost výhradně jen v případě, pokud by autor o jejich obsahu věděl, pokud by technicky mohl a pokud by po něm bylo možné spravedlivě požadovat, aby v případě protiprávního obsahu využívání zabránil. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vložení odkazu nebyl na straně, na kterou link odkazuje, zjevný žádný ilegální obsah. Autor nemá vliv na aktuální ani budoucí ztvárnění, obsah nebo autorství stránek, které jsou propojeny pomocí internetových odkazů (linků). Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů na všech těmito odkazy (linky) propojených stránkách, které byly po vytvoření linku změněny. Toto konstatování platí pro veškeré internetové a klasické odkazy, uvedené ve vlastní internetové nabídce, jakož i záznamy od cizích osob, uvedené v autorem zřízených "návštěvních knihách", diskusních fórech, seznamech linků, seznamech mailů a jiných formách databank, do jejichž obsahu je možné zvnějšku vkládat příspěvky. Za ilegální, chybný či neúplný obsah a zejména za škody, vzniklé z použití či nepoužití takto nabízených informací, ručí výhradně poskytovatel stránky, na níž bylo odkázáno, a nikoli ten, kdo prostřednictvím linků na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské a známkové právo

Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva k použitým obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, používat své vlastní obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využívat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které nevyžadují licenci. Veškeré v rámci internetové nabídky uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné a obchodní známky neomezeně podléhají ustanovením příslušného platného známkového práva a vlastnickým právům jejich příslušných registrovaných vlastníků. Jen z pouhého uvedení nelze usuzovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo (copyright) ke zveřejněným objektům, které vytvořil sám autor, přísluší pouze autorovi příslušných stránek. Kopírování či používání těchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických či tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

Webdesign

amadeus Agentur
Köppelsdorfer Straße 202
96515 Sonneberg

www.amadeus-agentur.com

Tištěné

werbung.marketing hammermüller
Erlenstraße 4
95168 Marktleuthen

www.hammermueller.com

Obrázky

  • Reinhard Feldrapp
  • fotolia.de
  • dreamstime.com
  • istockphoto.com

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12 95119 Naila Germany Telefon: +49 (0) 9282 937-0